MongoDB – ViewModel

On

Po pierwszych testach projektu zauważyłem, że wywołania REST API zwracają za dużo danych. Było to spowodowane zwracaniem modelu domenowego, który nie jest odpowiedni do tego typu operacji. Dlatego częstym zabiegiem jest wprowadzenie tzw. view model, który odpowiada danym zwracanym do interfejsu użytkownika…