#2 Recepta na – pretty if

On

Druga „recepta na” będzie związana z warunkami if i skracaniem ich zapisu a zarazem poprawy ich czytelności. Na początek przykład nad którym popracujemy: public class MyBusinessClass { AuthorizationService authorizationService = new AuthorizationService(); public void AddOrderToInvoice(Order order, Invoice invoice, UserInfo user) { if…

#1 Recepta na – Multiple file extension

On

Niniejszy post rozpoczyna serię pt. „Recepta na”. Każdy post będzie dotyczył, jakiegoś małego problemu programistycznego i przykładowego rozwiązania. Takie małe, pomocne snippety. Problem: Pobrać nazwę pliku bez jego rozszerzenia .Net framework udostępnia metodę, która pozwala to jak najbardziej wykonać: Path.GetExtension(„sample.txt”); //-> „.txt”…