#3 Recepta na – Unit Test + Object Builder

Dzisiejsza recepta będzie dotyczyła obiektów i sposobu ich konstruowania na potrzeby testów jednostkowych. Zastosowany wzorzec nie ogranicza się tylko do projektów testowych i jak najbardziej można go używać w innych warstwach.

Builder Design Pattern

Jak głosi wikipedia i inne źródła wzorzec budowniczy (prawda, że fajne tłumaczenie przyjęto 😃) wspomaga konstruowanie obiektów. Pozwala odseparować reprezentację obiektu (pola, właściwości) od pocesu jego konstrukcji. Tyle z teorii.

Kiedy używać

Wtedy kiedy w wielu miejscach w aplikacji tworzymy tą samą instancję obiektu o podobnych właściwościach. Mówiąc wprost jeśli widzisz, że klepiesz po raz n-ty ten sam kod aby utworzyć jakiś obiekt to jest to dobra wskazówka aby rozważyć ten wzorzec. Najczęściej ta sytuacja ma miejsce w testach jednostkowych gdzie każdy test jest wykonywany w izolacji i z założenia powinien operować na własnych instancjach obiektu.

Kodzimy

Na początek model obiektu, który posiada wiele właściwości – jest złożony. Klasyczny przykład zamówienia, które zawiera informację o kliencie, metodzie wysyłki i przedmiotach zakupu.

public class Order
{
  public OrderInfo OrderInfo { get; private set; }
  public ShipmentMethod Shipment { get; private set; }
  public ICollection<OrderItem> Items { get; private set; }
}
public class OrderInfo
{
  public Customer Customer { get; private set; }
}

public class Customer
{
  public Address Addres { get; private set; }
}

public class Address { }

public class OrderItem { }

public class ShipmentMethod { }
Utworzenie takiego obiektu od zera wiązałoby się z zainicjowaniem wielu pól i gdyby powtarzać tą czynność dla każdego testu powstało by wiele duplikowanego kodu. Taki kod określa się mianem „Boilerplate code” – takie obiekty potrzebujemy wielu miejscach (dla każdego testu) a nie wiele wnoszą. Dodatkowo poprzez brak enkapsulacji zmiana struktury którejś z klas Order, OrderInfo itd. skutkowała by poprawkami w wielu miejscach.

[Test]
public void My_First_Test()
{
  //Prepare some order
  var order = new Order();
  order.OrderInfo = new OrderInfo
  {
    Customer = new Customer
    {
      //fill customer properties ...
    }
  };
  order.Shipment = new ShipmentMethod
  {
    //fill shipment info ...
  };
  order.Items = new List<OrderItem>
  {
    //add some items to order ...
    new OrderItem { },
    new OrderItem{ }
  };
  //Act

  //Assert
}

Wyjście zastępcze

W niektórych przypadkach możemy dojść do wniosku, że nasz obiekt będzie wyglądał zawsze tak samo i nie potrzebujemy dodatkowych możliwości jego „konfiguracji”. Wtedy możemy utworzyć metodę, która wprost będzie zwracała taką instancję coś na wzór:

[Test]
public void My_First_Test()
{
  var order = GetSampleOrder();
  //Act

  //Assert
}

[Test]
public void My_Second_Test()
{
  var order = GetSampleOrder();

  //Act

  //Assert
}

private Order GetSampleOrder()
{
  //Prepare some order
  var order = new Order();
  order.OrderInfo = new OrderInfo
  {
    Customer = new Customer
    {
      //fill customer properties ...
    }
  };
  order.Shipment = new ShipmentMethod
  {
    //fill shipment info ...
  };
  order.Items = new List<OrderItem>
{
//add some items to order ...
new OrderItem { },
new OrderItem{ }
};

  return order;
}
 Jednak jeśli zaczniemy rozmnażać te metody bo jednak przyda się innaczej wyglądające zamówienie to wtedy czas na:

OrderObjectBuilder

W którym udostępnimy możliwość konstruowania różnych reprezentacji zamówienia. Dodatkowo ta implementacja będzie wykorzystywała tzw. „method chaining”. Pozwolę sobie na bardzo opisowe nazwy metod tak aby wprost pokazać wam ideę.

Krok #1

Utworzenie klasy OrderObjectBuilder z dwiem metodami:

 • CreateOrder() – tworzy instancje zamówienia – najprostsza możliwa reprezentacja. Zwróć uwagę na „return this”. To wspomniany „method chaining”. Zwracamy instancję klasy OrderObjectBuilder dzięki czemu będziemy mieli możliwość wywoływania kolejnych jej metod po „kropce” – przykład najlepiej to zaprezentuje.
 • Build() – metoda, która zwraca instancję zamówienia. Tą metodę wołamy na samym końcu.
public class OrderObjectBuilder
{
  private Order _order;
  public OrderObjectBuilder CreateOrder()
  {
    _order = new Order();
    return this;
  }

  public Order Build()
  {
    return _order;
  }
}

Przykład użycia:

OrderObjectBuilder _orderBuilder = new OrderObjectBuilder();

[Test]
public void My_First_Test()
{
  var myOrder = _orderBuilder
          .CreateOrder()
          .Build();
}

„Method chaining” umożliwił zawołanie metody Build() bezpośrednio po CreateOrder().

Krok #2

Dodaj kolejne metody, które posłużą do utworzenia twojego obiektu:

public OrderObjectBuilder WithCustomer()
{
  //create here sample customer
  return this;
}
public OrderObjectBuilder WithCustomer(Customer customer)
{
  _order.OrderInfo.Customer = customer;
  return this;
}

public OrderObjectBuilder WithShipment()
{
  //create sample shipment method
  return this;
}

public OrderObjectBuilder WithDPDShipment()
{
  //set DPD shipment
  return this;
}

public OrderObjectBuilder WithDHLShipment()
{
  //set DHL shipment
  return this;
}

public OrderObjectBuilder WithItem()
{
  //add sample item to order
  _order.Items.Add(new OrderItem());
  return this;
}

public OrderObjectBuilder WithItem(OrderItem orderItem)
{
  _order.Items.Add(orderItem);
  return this;
}

public Order Build()
{
  return _order;
}
 Dzięki takiej implementacji możemy tworzyć w prosty i czytelny sposób wiele przypadków testowych naszego zamówienia:

var myOrder = _orderBuilder
          .CreateOrder()
          .WithCustomer()
          .WithDHLShipment()
          .WithItem() //some random item
          .WithItem(new OrderItem()) //particular order item
          .Build();

var orderWithNoItems = _orderBuilder
              .CreateOrder()
              .WithCustomer()
              .WithDPDShipment()
              .Build();

var orderWithNoShipment = _orderBuilder
              .CreateOrder()
              .WithCustomer()
              .WithItem()
              .Build();

Podsumowanie

Dzięki wprowadzeniu ObjectBuilder’a:
 • Uzyskaliśmy separację reprezentacji obiektu od jego konstruowania
 • Pozbyliśmy się zbędnego, niewiele wnoszącego do przypadku testowego kodu
 • Enkapsulacja zabezpieczy nas przed przyszłymi zmianami
 • Method chaining wprowadził czytelne API