#2 Recepta na – pretty if

On

Druga „recepta na” będzie związana z warunkami if i skracaniem ich zapisu a zarazem poprawy ich czytelności. Na początek przykład nad którym popracujemy: public class MyBusinessClass { AuthorizationService authorizationService = new AuthorizationService(); public void AddOrderToInvoice(Order order, Invoice invoice, UserInfo user) { if…