#6 Wydarzenia 14.04.2018

  1. Mozilla WebAssembly.Studio
  2. Microsoft JavaScript API Browser
  3. Unity.Mathematics
  4. Projekt 'Kayenta’
  5. Trendy w aplikacjach mobilnych
  6. Historia powstania StackOverflow
  7. Dziesiąte urodziny GitHub
  8. Moral Machine Test
  9. MyGoodnes
  10. Travis Incident Post Mortem